”Prioritatea nr. 1 rămâne îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul medierii!” (clubmediatori.ro)

Interviu Sustac DanielInterviu cu Zeno Șuștac, vicepreședintele Consiliului de Mediere

Cum definiți anul care aproape s-a încheiat?

Un an tumultuos, plin de așteptări , unele încununate de succes, altele rămase încă în stadiu de … așteptare. Din nefericire, în decursul acestui an nu a avut loc aceea amplificare scontată a utilizării serviciului de mediere, așa cum am sperat cu toții, însă s-a simțit la nivel național o creștere moderată a folosirii medierii în rezolvarea disputelor.

Ce ați remarca cu precădere în activitatea din acest an a Consiliului de Mediere?

Am reușit anul acesta un lucru extrem de important și anume recunoașterea rolului, necesității și importanței medierii în România de către cele mai înalte instituții la nivel național – Președenție și Guvern. Mesajele de susținere din partea acestor instituții ne fac să privim cu optimism spre anii ce vor urma. Cu siguranță, aceste mesaje au fost receptate și de către Legislativ.

Cum caracterizați la acest moment relația instituțională dintre mediatori și celelalte profesii cu care interacționați în cadrul sistemului judiciar (judecători, avocați, notari, executori judecătorești etc.)?

Relațiile cu alte profesii s-au intensificat și datorită prezenței Consiliului de Mediere în UPRL. Prezența Președintelui Uniunii Naționale a Barourilor din România la Conferința Națională a Mediatorilor poate constitui un moment prielnic în relansarea dialogului – atât de necesar- între organele de conducere ale profesiei de mediator și avocat. În ceea ce mă privește, văd avocatul ca fiind un colaborator și, în niciun caz, un competitor al mediatorului!

Numiți-mi câteva acțiuni și proiecte concrete pe care Consiliul de Mediere și-a propus să le deruleze în 2014, în cadrul strategiei de promovare a medierii.

Mă voi referi la câteva direcții pe care personal le consider deosebit de importante: desfășurarea în mass-media a unei campanii de informare a românilor despre beneficiile medierii, stabilirea unui cadru bine definit de colaboarare cu instituțiile din domeniul justiției, în baza unor protocoale ce urmează a fi încheiate și derularea, la nivel regional, a unor campanii de promovare a medierii. Prioritatea nr. 1 rămâne îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul medierii!

Ce își propune Consiliu de Mediere anul viitor în ceea ce privește pregătirea continuă a mediatorilor?

Pregătirea continuă este importantă în orice profesie și, cu atât mai mult, în cea de mediator. Totuși, trebuie avute în vedere realitățile din lumea medierii atunci când va fi abordat acest subiect. Rolul Consiliului nu este acela de a împovăra mediatorii prin solicitări de formare continuă, în condițiile în care cererile de servicii de mediere la nivel național nu se ridică la nivelul așteptat de mediatori. În măsura în care cadrul legislativ va facilita desfășurarea activității de mediere pe scară largă, rolul formării continue va crește exponențial. În abordările mele în calitate de membru în Consiliul de Mediere, voi rămâne consecvent susținerii ideei de introducere a unui examen național de admitere în profesie, urmând a accede în mediere doar cei care reușesc să convingă că se identifică cu medierea și profesia de mediator. De asemenea, consider că este important să fim bine ancorați în familia europeană a mediatorilor, în acest sens fiind necesar să participăm proactiv la construirea unor norme europene care vor reglementa profesia de mediator. Nu în ultimul rând, aștept cu interes momentul în care se va ajunge la instituirea unui brevet european de mediator.

Inscriere newsletter

Zeno Daniel Sustac 2012